fototd11

 Mediawijsheid voor professionals: laat ons u opleiden. 

Stichting De Kinderconsument werkt – als het gaat om mediawijsheid voor professionals – nauw samen met de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. De Academie biedt een scala aan opleidingen.

Nationale Academie voor Media en Maatschappij

 

zie www.mediaenmaatschappij.nl 

De Nationale Academie voor Media & Maatschappij is een idealistisch instituut dat beoogt burgers te ondersteunen bij het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en mentaliteit met betrekking tot relevante mediaontwikkelingen, zodat burgers in staat zijn de media op positieve wijze te benutten ten behoeve van hun eigen professionele en persoonlijke doelstellingen. De Academie biedt trainingen en opleidingen aan specifieke beroepsgroepen, zodat zij de mediaontwikkelingen herkennen, begrijpen, toepassen en evalueren in hun eigen werkveld. Het gaat hierbij om beroepsgroepen zoals het onderwijs, de bibliotheek, jeugdzorg en hulpverlening, lokale overheden, politie en justitie, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen.

“De Nationale Academie voor Media & Maatschappij komt voort uit onze persoonlijke missie. Wij vinden dat de jeugd recht heeft op opvoeding en educatie over de wereld die wij als volwassenen voor hen creëren! Onze maatschappij is inmiddels doorspekt met media, waardoor de invloed op de jeugd enorm toeneemt. Dat brengt soms hun authenticiteit in gevaar. Wij willen de jeugd helpen zich te ontwikkelen tot bewuste en kritische mediaconsumenten. Dat doen wij door onze kennis en ervaring over te dragen aan opvoedprofessionals in Nederland.”

Liesbeth Hop en Bamber Delver, initiatiefnemers

Wij bieden de volgende opleidingen:

logoNOMC

 

Opleiding tot Anti Pest Coördinator: Studiewijzer Anti Pest Coordinator > schrijf meteen in

Anti-Pest-Coördinator

 

Opleiding tot Social Media Professional: StudiewijzerSocialMediaProfessional > schrijf meteen in 

Drukwerk

 

Congressen: 

Elk jaar organiseren wij verschillende congressen: u bent meer dan welkom!

23 maart 2016, congrescentrum De Reehorst Ede (middag) 

Zie voor alle informatie en opgave: www.mediaenmaatschappij.nl of klik direct op het onderstaande paarse logo.

Evaluatierapport Nationaal Mediawijsheid Congres 2015

GROTE nationaal mediawijsheid congres

Nationaal Congres Digitaal Pesten

28 januari, Nieuwspoort in Den Haag 

Zie voor alle informatie en opgave: www.mediaenmaatschappij.nl of klik direct op het rode logo.